تماس با ما

colorful-1974699.png
زبان

رویداد های آتی

 • NADTA 42nd Annual Conference
  NADTA 42nd Annual Conference
  https://www.dramatherapyconference.com/
  18. Sept., 19:00 – 20. Nov., 23:00
  https://www.dramatherapyconference.com/
 • BADth Conference 2021
  BADth Conference 2021
  Zoom
  22. Okt., 19:00 – 28. Okt., 23:00
  Zoom
 • 1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
  1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
  Goldegg
  06. Jan. 2022, 14:00 MEZ – 09. Jan. 2022, 12:00 MEZ
  Goldegg, Schloss Goldegg, Salzburg
در باره کنفرانس های آتی و فرصت های توسعه حرفه ایی بیشتر بدانید

Website translation provided by Shahriar Delavar 

رویداد های آتی